Trifina, Tǎnase si Galea
Ploiesti » 0244.594.344 »

Prezentare

SOCIETATEA  CIVILA  PROFESIONALǍ A EXECUTORILOR JUDECǍTOREŞTI TRIFINA, TǍNASE ŞI GALEA este constituitǎ prin asocierea a trei executori judecatoreşti: Trifina Elena-Cornelia, Tǎnase Laura-Ioana  şi Galea Viorel Cristian.

Societatatea are competenţǎ teritorialǎ in judeţele Prahova, Buzau si Dâmoviţa.

Potrivit prevederilor Legii Nr.188/2000, executorii judecatoreşti au urmatoarele atribuţii:

  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui

CONTACT:

Str. Ion Maiorescu Nr.6, Bl. 33 T2, Sc. B, Ap. 25-26

Ploieşti, Prahova

Tel. 0244-594 344; 0728-302 342

Fax: 0244 435 519

Email: birou@exjud.ro

PROGRAM: Luni - Vineri: 09.00 - 15.00

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0244.594.344
Fax: 0244 435 519
E-mail: birou@exjud.ro
Publicitate