Lica Ionel
Ploiesti » 0344 733 003 »

Prezentare

Birou Executor Judecătoresc Lică Ionel, isi desfasoara activitatea în circumscriptia teritorială a Curtii de Apel Ploiesti: judetele Prahova, Buzau si Dambovita, numit în funcţie prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 566 / C / 17.02.2012.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.

Executări directe:

 • Evacuări
 • Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
 • Vizitarea minorului
 • Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.

Executări indirecte:

 • Urmărirea mobiliară a creanţelor
 • Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Protestul de neplată al cambie, bilet la ordin
 • Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 364 din Codul de procedură civilă)
 • Procese - verbale de ofertă reală
 • Confiscări
 • Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

CONTACT:

Str. Str. Colinii nr. 26 

Ploiesti, Prahova

Telefon:0756.097.530

Tel./Fax: 0344 733 003

Email: bejionel.lica@gmail.com

Program: Luni - Vineri: 10.00 - 16.00

Cauta

(Ex: Nume, E-mail, Telefon)
Date de contact
Telefon: 0344 733 003
Fax: 0344 733 003
E-mail: bejionel.lica@gmail.com
Publicitate